Lailahailallah
trp
Khalifas of Sarkar Maroof Peer

Back

Khalifas of NAZEERI PEER - (SALIM SHAH)
Silsilay Qadriya Aaaliya Khulfaiya-w-Chistiya Bahistiya Khulfaiya

SHAIKH MOHAMMAD SHABBIR SHAH QADRI

QADRI KHILAFAT : 25 SAFAR-1438-HIJRI,BAMUTABIK-26 NOVEMBER-2016 ON - SATURDAY


SHAIKH MOHAMMAD SAPDU SHAH QADRI

QADRI KHILAFAT : 25 SAFAR-1438-HIJRI,BAMUTABIK-26 NOVEMBER-2016 ON - SATURDAY


SHAIKH MOHAMMAD NOOR SHAH QADRI

QADRIYA KHILAFAT 09-RABIUL AAKHIR-1441, BAMUTABIK 07-DEC-2019, ON - SATURDAY


trp