Lailahailallah
trp
Khalifas of Sarkar Maroof Peer

Back

Khalifas of KAREEMI PEER - f(RAHIM SHAH)
Silsilay Qadriya Aaaliya Khulfaiya-w-Chistiya Bahistiya Khulfaiya

SHAIKH MOHAMMAD NAEEM SHAH QADRI

QADRIYA KHILAFAT - 08-RABIULAWWAL-1440 HIJRI, BAMUTABIK 17-NOV-2018, ON - SATURDAY


SHAIKH MOHAMMAD SALMAN SHAH QADRI

QADRIYA KHILAFAT - 08-RABIULAWWAL-1440 HIJRI, BAMUTABIK 17-NOV-2018, ON - SATURDAY


trp