Lailahailallah
trp
Khalifas of Sarkar Maroof Peer

Back

Khalifas of MASHAYAK PEER - (MAULA ALI SHAH)
Silsilay Qadriya Aaaliya Khulfaiya-w-Chistiya Bahistiya Khulfaiya

SHAIKH MOHAMMAD ASIF SHAH QUADRI

QUADRI KHILAFAT 24-RABIAWWAL-1433 HIJRI, BAMUTABIK 17-FEB-2012, on - FRIDAY


SHAIKH MOHAMMAD ABDUL QADEER SHAH QUADRI

QUADRI KHILAFAT 24-RABIAWWAL-1433 HIJRI, BAMUTABIK 17-FEB-2012, on - FRIDAY


trp