s Maroof Peer
Lailahailallah
trp
Khalifas of Sarkar Maroof Peer

Back

Khalifas of PARVAZI PEER - (SHAHEEN SHAH)
Silsilay Qadriya Aaaliya Khulfaiya-w-Chistiya Bahistiya Khulfaiya

SHAIKH MOHAMMAD SABIR SHAH QADRI

QUADRI KHILAFAT 24-RABIULAWWAL-1432 HIJRI, BAMUTABIK 28-FEB-2011, ON - MONDAY


SHAIKH MOHAMMAD AHMED SHAH QADRI

QUADRI KHILAFAT 24-RABIULAWWAL-1432 HIJRI, BAMUTABIK 28-FEB-2011, ON - MONDAY


SHAIKH MOHAMMAD SALIM SHAH QARDI

QUADRI KHILAFAT 24-RABIULAWWAL-1432 HIJRI, BAMUTABIK 28-FEB-2011, ON - MONDAY


SHAIKH MOHAMMAD MOINUDDIN SHAH QADRI

QUADRI KHILAFAT 24-RABIULAWWAL-1432 HIJRI, BAMUTABIK 28-FEB-2011, ON - MONDAY


trp